Zakres tematyczny

 

 • eksploatacja systemów  ciepłowniczych
 • urządzenia kogeneracyjne (silniki, turbiny, kotły odzysknicowe)
 • urządzenia wytwórcze ciepła dla sieci ciepłowniczych na paliwa tradycyjne i biomasę lub biogaz (kotły)
 • rury i systemy preizolowane
 • armatura ciepłownicza: zasuwy, kurki, zawory
 • zbiorniki ciśnieniowe i zasobniki ciepła
 • izolacje dla rurociągów i sieci napowietrzych
 • izolacje termiczne pozostałe
 • osprzęt ciepłowniczy (mufy, redukcje itp.)
 • systemy i urządzenia  automatyki, sterowania i regulacji dla źródeł ciepła, systemów ciepłowniczych, węzłów cieplnych
 • wymienniki ciepła
 • dostawcy gotowych węzłów cieplnych
 • liczniki ciepła
 • systemy centralnego nadzoru, monitorowania, bilingowe itp. dla systemów ciepłowniczych,
 • instytucje finansowe i doradcze współpracujące z ciepłownictwem,
 • systemy informatyczne dla ciepłownictwa
[ Wstecz ]
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact